Školní družina

školní družina

Činnost ŠD je přizpůsobena dětem s různým druhem postižení. Náplň výchovně vzdělávací práce spočívá především ve výtvarných a rukodělných činnostech. Pro svou činnost školní družina využívá vlastní prostory a dále počítačovou učebnu a tělocvičnu. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Školní družina zabezpečuje ranní a odpolední provoz.

Organizace školní družiny

Školní družina 1

Vychovatelka: Štěpánka Bártová

Pondělí

6:15 – 8:00

12:15 – 14:45

Úterý

6:15 – 8:00

12:15 – 14:45

Středa

6:15 – 8:00

12:15 – 14:45

Čtvrtek

6:15 – 8:00

12:15 – 14:45

Pátek

6:15 – 8:00

12:15 – 14:45

Školní družina 2

Vychovatelka: Bc. Magda Vaňková

Asistentka pedagoga: Kristýna Píšová, Markéta Šeredová

Pondělí

Spojeno se ŠD 3

11:30 – 15:30

Úterý

Spojeno se ŠD 3

11:30 – 15:30

Středa

Spojeno se ŠD 3

11:30 – 15:30

Čtvrtek

Spojeno se ŠD 3

11:30 – 15:30

Pátek

Spojeno se ŠD 3

11:30 – 15:30

Školní družina 3

Vychovatelka: Mgr. Markéta Molíková

Pondělí

7:00 – 8:00

12:30 – 14:30

Úterý

7:00 – 8:00

12:30 – 14:30

Středa

7:00 – 8:00

12:30 – 14:30

Čtvrtek

7:00 – 8:00

12:30 – 14:30

Pátek

7:00 – 8:00

12:30 – 14:30