Základní škola Pelhřimov Komenského 1326

Jsme škola, která zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s mentálním postižením. Stará se o děti s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, o děti autistické, ale i děti se souběžným postižením více vadami. Sdružujeme základní školu praktickou, základní školu speciální a školní družinu.

Aktuálně

Jsme pomalí, ale zanecháváme stopu