Jídelna

stravování žáků

565 349 429 Pelhřimov  (jídelní lístek a další informace)

Na oběd chodí žáci zásadně v doprovodu pedagogických pracovníků.

Žádáme Vás o včasné placení obědů, aby nedocházelo k upomínkám.

Pokud je Vaše dítě nepřítomné ve škole, odhlašujte oběd dítěti sami -telefonicky,

do 8,00 hodin. Sami nejlépe odhadnete, jak dlouho bude Vaše dítě ve škole nepřítomno.

  • 2521 pribor cerny pro 8 lidi