Povinně zveřejňované údaje dle Zákona 106/1999 Sb.

Informace dle Zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název organizace:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

 1. Důvod a způsob založení subjektu:

Organizace byla zřízena krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina

č. 058/06/01/ZK ze dne 20.11. 2001, ve znění svých pozdějších změn a doplnění.

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální a školní družiny.

Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

 1. Organizační struktura:

viz příloha

 1. Kontaktní spojení:

4.1.  Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Komenského 1326

393  01 Pelhřimov

4.2.  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Komenského 1326

393  01 Pelhřimov

4.3.  Úřední hodiny:

Po  7.00 – 14.00

Út  7.00 – 14.00

St  7.00 – 14.00

Čt  7.00 – 14.00

Pá  7.00 – 14.00

4.4.  Telefonní čísla:

565 324 835  ředitelka školy

565 333 428  kancelář školy (pracoviště Pelhřimov)

565 333 430  školní družina (pracoviště Pelhřimov)

4.5.  Adresa internetové stránky:

www.specialniskoly.com

4.6.  Adresa e-podatelny:

specialniskoly@pel.cz

 1. Případné platby lze poukázat: 27-2641600267/0100  (KB)
 1. IČ: 70844194
 1. Dokumenty:

7.1.  Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina (viz Dokumenty)

7.2  Rozpočet:

Výsledovka (viz Dokumenty)

Rozvaha (viz Dokumenty)

 1. 8. Žádosti o informace:

viz příloha

 1. Příjem žádostí a dalších podání:

  Mgr. Bc. Ivana Daňhelová - ředitelka školy

  Mgr. Jana Dítětová - zástupce ředitelky školy

 1. Opravné prostředky:

  viz příloha

 1. Formuláře:

  viz příloha

 1. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

  Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci.

    Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

  Portál veřejné správy


13. Předpisy:

 1. 1.Nedůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 1. 2. Vydané předpisy

viz příloha

 1. Výroční zprávy

 Výroční zprávy o činnosti školy - viz https://www.specialniskoly.com/dokumenty/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-skoly/

"106" - viz příloha

Soubory ke stažení