Povinně zveřejňované údaje dle Zákona 106/1999 Sb.

Informace dle Zákona 106/1999 Sb.

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název organizace:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

2. Důvod a způsob založení subjektu:

Organizace byla zřízena krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina

č. 058/06/01/ZK ze dne 20.11. 2001, ve znění svých pozdějších změn a doplnění.

Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální a školní družiny.

Organizace není oprávněna provozovat doplňkovou činnost.

3. Organizační struktura:

viz příloha

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Komenského 1326

393  01 Pelhřimov

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326

Komenského 1326

393  01 Pelhřimov

Úřední hodiny:

Po  7.00 – 14.00

Út  7.00 – 14.00

St  7.00 – 14.00

Čt  7.00 – 14.00

Pá  7.00 – 14.00

Telefonní čísla:

565 324 835  ředitelka školy

565 333 428  kancelář školy

565 333 430  školní družina

Adresa internetové stránky:

www.specialniskoly.com

Podatelna - e-podatelna -viz kontakty

Příjem žádostí a dalších podání:

  Mgr. Bc. Ivana Daňhelová - ředitelka školy

  Mgr. Hana Zálohová - zástupce ředitelky školy

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní účet: 27-2641600267/0100

6. IČ:

708 441 94

7. Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina - dostupné v záložce Dokumenty v Rejstříku přísp. org. Kraje Vysočina

8. Rozpočet

Výsledovka- dostupné v záložce Dokumenty v Rejstříku přísp. org. Kraje Vysočina

Rozvaha - dostupné v záložce Dokumenty v Rejstříku přísp. org. Kraje Vysočina

9. Žádosti o informace

viz příloha

10. Opravné prostředky

  viz příloha

11. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:

  Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci.

    Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

  Portál veřejné správy

12. Předpisy:

Nedůležitější legislativní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Směrnice vydané organizací

Vnitřní předpisy a směrnice jsou v tištěné podobě k dispozici v kanceláři ředitele školy

13. Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy

"106 2023"

"106 2022"

"106" 2021

"106" 2020

"106" 2019

Soubory ke stažení