Charakteristika školy

charakteristika školy

 
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 je škola, která zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem s mentálním postižením. Stará se o děti s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením, o děti autistické, ale i děti se souběžným postižením více vadami. Je to škola zřízena podle paragrafu 16, odst. 9 školského zákona. Sdružuje základní školu, základní školu speciální a školní družinu.

Činnost školy je vymezena celou řadou právních norem, z nichž nejpodstatnější je školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláška 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Budova školy v Pelhřimově je umístěna v areálu několika dalších škol, v přijatelné docházkové vzdálenosti od autobusového i vlakového nádraží.  Jedná se o budovu školy se dvěma vchody. Ke škole náleží i oplocený pozemek, který slouží k relaxaci žáků.

Stravování žáků je rovněž zjištěno v docházkové vzdálenosti – SOU a SPŠS Pelhřimov.

Základní škola speciální

ZŠ sp. I (2., 5., 9.r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka + 1 asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a

pro žáky se středně těžkým mentálním postižením).

ZŠ sp. II (2., 3., 5., 6., 10. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka + asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(pro žáky s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami a

pro žáky se středně těžkým mentálním postižením).

ZŠ sp. III (3., 4., 6., 8., 10. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka + asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(pro žáky se středně těžkým mentálním postižením).

Základní škola

ZŠ I (1.,2., 3. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka a asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(dle RVP ZV)

ZŠ II (3.,4.,5. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka a asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(dle RVP ZV)

ZŠ III (6.,7. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka a asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(dle RVP ZV)

ZŠ IV (8., 9. r.)

Ve třídě jsou dva pedagogičtí pracovníci (učitelka a asistentka pedagoga).

Žáci jsou zde vzděláváni dle ŠVP Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326

(dle RVP ZV)