Zvláštní režim výuky

V případě, že dojde k vyhlášení mimořádného opatření, či bude nutné zavést distanční výuku -zde naleznete důležité informace a pokyny.

Soubory ke stažení