Tématický plán

Univerzální plán pro všechny ročníky (4. - 9. r.). Předpokládá se, že nižší ročníky budou plnit úkoly nejjednodušší - starší, již ty náročnější...

Tisk černobílé verze zde

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Září

Sběr informací, informační zdroje
Algoritmus = postup, práce s robotickou hračkou
Systémy - vztahy objektů - příklady ze života, přírody…
HW, SW, digitální zažízení a jejich účel, bezpečnost (včetně GDPR)vazba na OČMU

Říjen

Rozlišení, velikost dat, přenos (bit, bajt…)
Algoritmus - pracovní postup (dílny, vaření…), práce s robotickou hračkou
Řazení dat a prvků, práce s daty, abec., Excel - řazení podle ab., fonty, graf. editor Malování
Ovládání programů a aplikací (klávesnice, myš, touchpad…), Android x Windows

Listopad

Graf - počítání, porovnávání, průměrná hodnota, křivka
Samostatná práce podle zadaného algoritmu, práce s robotickou hračkou
Řazení dat a prvků, číselná posloupnost
Blackoutvazba na OČMUK dispozici směrnice

Prosinec

Komunikace prostřednictvím piktogramů
Sestavení funkčního postupu pro konkrétní jednoduchou situaci
Sběr dat, vhodné strukturování (tabulka, graf, seznam)
Počítačové sítě, komunikační aplikace

Leden

Komunikace prostřednictvím značek
Šifrování a kódování
Prezentace získaných a vyhodnocených dat
Publikování, sdílení

Únor

Symboly, tvary, zvuky, výstražné tabulky
Úkoly založené na šifrování a kódování
Práce s informačními zdrojiValentýn, masopust
Řešení technických problémů

Březen

Násobné jednotky, větší, menší, limity
Úkoly založené na šifrování a kódování
Tvorba publikace se všemi náležitostmi (papírová i digitální)
Práce se zobrazovacími a záznamovými zaříznímiFotoaparát, mikroskop, flash disk…

Duben

Model - zjednodušené znázornění skutečnosti, časté chyby při interpretaci dat

Vyvoření zašifrované či zakódované informace, kontrola řešení
Projekt - myšlenková mapa
Účty, hesla, digitální identita, fake news

Květen

Porovnávání a zkoumání jevů kolem žáka, sebehodnocení - grafické znázornění
Grafický výstup, souřadnice při práci s daty
Hromadné zpracování dat v projektu, vizualizace
Prezentace a tvorba digitálního obsahu, využití IT v různých oborech

Červen

Vytvoření hodnotící škály, realizace dotazníkového šetření, schopnost tvořit otázky
Ovládání pohybu (animace, hračky, klip, komix)
Evidence dat (dopravní soutěž, olympiáda, školní soutěže)
Prezentace a tvorba digitálního obsahu

Soubory ke stažení