Informatika I

zdroje pro výuku informatiky

Modelové ŠVP - "Opatrně vpřed"

Učebnice PRÁCE S DATY

Učebnice ZÁKLADY INFORMATIKY PRO 1. ST.

Učebnice ZÁKLADY INFORMATIKY PRO 2. ST.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
ALGORITMIZCE A PROGRAMOVÁNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

¨¨

PL - loga a informační tabulky (NS)++
PL - násobky (NS)+++
PL - osmisměrka (NS)++
PL - plánek města (NS) (kompas, mapa, fotoaparát)+++
PL - pohádkové postavy (NS)+
PL - skrytá slova (NS)++
PL - tajná slova (NS)++
PL - teploty (NS) (teploměr x archiv počasí na internetu)++++
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - odkaz na stránky (MS)++++
PL - Cesta potravin na náš stůl (MS)++++
PL - tvorba slov (MM)++
PL - šifrování zpráv (MM)+++
PL - skládání tvarů (MM)++
PL - kódovací tabulka (MM)++
PL - Výtah z učebnice Inf.  (ŠJ)++++
MORSEOVKA - simulátor - odkaz na stránky (ŠJ)++++
INFORMATIKA V KOSTCE - odkaz na stránky "nejen pro Gy" (ŠJ)++
BEZPEČNÉ CESTY - odkaz na stránky (MS)++++
PL - kódování, korálky (MOS) (stavebnice)+++
PL - měření teploty (MOS)(teploměr)++++
PL - Přísloví (MOS)++
PL - schéma (MOS)+++
PL - symboly, kódy (MOS)+++
PL - čas, pro mladší i starší děti (MS)+++
Emil Zátopek (MS)++++
PL - geometrické tvary (MS)+++
PL - myšlenková mapa + vzor (MS)++++
PL - rodokmen - strom, test (MS)++++
PL - V lese - houby (MS) (mikroskop)+++
Algoritmizace a programování (ŠJ)++
PL - líhnutí nezmara (MM) (mikroskop)++++
PL - měření tepové frekvence (MM) (stopky, hodinky, fonendoskop, tlakoměr)++++
PL - pohádky, algoritmizace (MM)+++
PL - Tvorba herbáře (MM) (fotoaparát, mikroskop)++++
PL - Změna barvy květů (MM) (fotoaparát, mikroskop)++++
PL - blahopřání, šifry (NS)++++
PL - prostorová orientace (JV)+++
PL - Hopsavý rébus (vazba na Čj) (NS)+++
PL - Kapustnica (vazba na Sj,Pč) - postup pr., nák. sezn., rozpočet, fotodokum. … (NS)++++
PL - Karel Čapek (vazba na Čj) - kvízové otázky - vyhledávání informací (NS)++++
PL - Kolumbovo vejce (vazba na Čj, M, Pč) - text + papírová skládačka, kombinace… (NS)++++
PL - Metry nad mořem (vazba na Z, M) - vyhledávání, uspořádávání a vyhodn.  dat (NS)++++
Naše tělo - učebnice (vazba na P) - součástí je hodně rébusů, křížovek a pod. (NS)+++
Nejstarší české dějiny (vazba na D) - …jako výše… (NS)+++
PL - Obrázky - řazení podle posloupnosti… (vazba na Čj) (NS)+++
Panovníci českých zemí (vazba na D) - krásný PowerPoint - dobrý zdroj inf.  pro děti (NS)++++
PL - pořadí vět s tajenkou + řešení (vazba na Čj) (NS)+++
PL - povolání (NS)+++
PL - Pravda nebo lež? (NS)++++
PL - Přísloví - stříhání a párování kartček (NS)+++
PL - Projdi si náš dům (NS)+++
PL - Rozdělení živočichů (NS)+++
PL - nadřazená a podřazená slova - práce s databází slov (NS)+++
PL - zajímavosti - dobré k debatě o relevantním zdroji, třídění informací… (NS)++++
PL - Žáčkova encyklopedie (NS) (aktivně i pasivně)++++
PP - Život na poli (NS)++++
PP - Život u lidských obydlí (NS)++++
PP - Život v lese (NS)++++
PL - Klíče (MM)+++
PL - Dešifrování v tabulce (MM)+++
PL - Číselné puzzle (MM)+++
PL - Číselná posloupnost (MM)+++
PL - Co do lékárničky (MM) (evakuační zavazadlo, fotoaparát)++++
PL - vyjmenovaná slova, souřadnice (MM)+++
PL - Strom života (MM) (fotoaparát)++++
PL - Sluneční soustava (MM) (model…)++++
PL - Sám na pustém ostrově (MM)+++
PL - Práce s tabulkou (MM)++++
PL - Práce s plánem (MM)++++
PL - Práce s mapkou (MM)++++
PL -práce s grafem (MM)++++
PL -Počasí (MM) (teploměr)++++
PL - Model lidského těla (MM)+++
Odkaz - všeobecné kvízové otázky v aplikaci WordWall (AZ kvíz) (NS) (Wordwall)++++
Odkaz - všeobecné kvízové otázky … (AZ kvíz 2. díl) (NS) (Wordwall)++++
Odkaz - kvízové otázky ze Sj a Aj (AZ kvíz ) (NS) (Wordwall)++++
Oblékání - algoritmus (MOS)+++
Myš - programování (MOS)+++
Myš - programování 2 (MOS)+++
Malování obrázků do tabulky podle pokynů (MOS)+++
Malování krokováním (MOS)+++
Popletené pohádky (MOS)+++
Pracovní listy ŠIKOVNÝ CVRČEK (JV)++++
Bludiště - skládání slov (JŠ)+++
Digitální technologie, obsluha PC (MOS)+
Kódování, písmena, text (JŠ)+++
Křížovka (JŠ)+++
Otisky předmětů (JŠ)+++
Skládačka slova (JŠ)+++
Skládání obličejů (JŠ)+++

Soubory ke stažení