Informatika II

... další materiály pro výuku Informatiky

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
ALGORITMIZCE A PROGRAMOVÁNÍ
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
Skládání princezny (JŠ)+++
Skládání vázy (JŠ)+++
Odkaz - Datová Lhota (MOS)k tématům digit. technologie, inform. systémy++++
Ovládání počítače (MOS) - práce s myší, klávesnicí – formou her, pro mladší žáky++++
Myšák (MOS) - výuková cvičení a hry s klávesnicí a myší, pro starší žáky++++
Screeny z webináře NPI (ID) - příklady praxe…
Námět "Vyšívání" (NS) - souřadnice, komunikace, algoritmy…++++
Námět "Měření" (NS) - práce s vl. zkuš., odhad, měření, získávání  a zazn. dat, vyhodn…+++
Jak bezpečně pracovat s počítačem (JV)+
Poznej písničku (JV)+++
Logika, třídění (JV)+++
Hodnocení smajlíky/tvorba vlastních smajlíků (MS)+
Práce s tabulkou, námět (ŠJ)+++
Systémy, příklady z přírody (ŠJ)+++
QR kódy (MS)+
Vytváření sloganů… pocity… (MS)+
Vytvoř si svůj vlastní komix (MS)+
Piktogramy - pro lidi z jiných kultur (MS)+
Námět - Aplikace Movie Maker (placená) - ukázka zde a zde  (NS)+
Námět - Úprava fotografie a videa (Windows x Android…)+
Tvorba učebních materiálů pro mladší (ostatní) spolužáky (něco jako "Děti učí děti")++++
Velikost dat… souborů… DOPLNIT+
Námět - Plánování… hodnocení… sebehodnocení… evidence… v šabloně "pavučina"(NS)+++
Wordwall - "aktivní" zde i "pasivní" zde využití (NS)++++

Námět - publikování v aplikaci Wordpress - je možné společně sdílet účet navázaný na blog https://skola.code.blog (NS)

Ukázka: žák nejprve vytvořil v aplikaci Wordwall test, poté ho publikoval v aplikaci Wordpress

++++
Vývojové diagramy, algoritmus… učebnice (NS)++++
Námět, inspirace - Výukové programy, robotika… (ID)++
Obrázky ve čtvercové síti (MS)++

Soubory ke stažení